ทีเด็ดบอลชุด 7 สิงหาคม 2561

ทีมราคา
เกทส์เฮดรอง0.5
ซัตตั้น ยูไนเต็ดต่อ0.5
AFC ฟิลด์เสมอ
พูมาส ยูนัมต่อ0.5
ข้ามไปยังทูลบาร์